Psykolog i Herning

 

Velkommen

Forandringer er et grundvilkår i livet. Nogle forandringer har vi nemt ved at tilpasse os. Andre er mere krævende, men klares med venners og families hjælp. Men det kan ske, at forandringer er af en sådan karakter, at vores erfaringer ikke slår til, og vi kommer ind i en periode af vores liv, hvor det at være menneske opleves som svært, kompliceret og tungt. Vi tynges af bekymringer, har svært ved at føle glæde og tilfredshed. Vi synes, vi hænger fast i problemerne og er i tvivl om hvordan man kommer godt videre.

I disse situationer kan en række samtaler ved en psykolog være en hjælp til at komme videre. Hos psykologen kan du få hjælp til at kigge på det, der er svært i livet og udvikle nye måder at være i livet på, som øger din trivsel og tilfredshed.

Jeg tilbyder samtaler til  voksne.

Særlige interesseområder:

  • selvværdsproblemer/selvkritik
  • stress
  • depression
  • angst
  • livskrise

I mit terapeutiske arbejde er jeg især inspireret af Kognitiv terapi, Compassion Fokuseret Terapi  og Mindfulness.

lene-winther-pedersen-herning

Psykolog Lene W. Pedersen
Østergade 7A, 2 tv
7400 Herning
Tlf.: 20 41 20 40
Mail: mail@psykolog-lene.dk