Hjælp til stress

Hvornår har jeg stress?

Stress – hvad er dét for en størrelse? Vi kender allesammen til venner eller kollegaer, der i forbifarten, udslynger, at de har en stresset dag. Men taler vi om den samme type stress, som når klienter kommer til mig? Det korte svar er både ja og nej. Sprogbrugen omkring stress har antaget en så løs form i dag, at det til tider kan tangere til at være moderne at have fart på og virke stresset. Som en konsekvens kan det være svært at vurdere, hvornår man går fra hverdagsstress til reel “jeg-må- gøre-noget- ellers-sygemelder- jeg- mig”-stress. Nedenstående gør dig måske lidt klogere på netop dette.

Stress som et grundvilkår

Min første pointe er, at stress er et grundvilkår. Det kan virke svært at acceptere, hvis du sidder derude, og døjer med ubehagelige stresssymptomer og fremfor alt vil af med stressen NU. I relation til stress er det afgørende at kende til det skel, der findes mellem akut stress, eller kronisk stress, som er den form, der i yderste konsekvens kræver sygemeldinger. Den akutte stress er god. Den er en formidabel respons, der omorganiserer opmærksomheden og blodet i kroppen væk fra funktioner som fordøjelse og søvn, og gør dig vågen og KLAR. Klar til at handle, klar til at komme ud af starthullerne! Som f.eks. når vi skal sætte os op til at klare en eksamen – bagefter slapper vi af og falder til ro. Men nogen gange når vi ikke at falde til ro efter den akutte stress – dette af mange grunde. Dels fordi forandring er så forankret i vores samtid og svære opgaver kommer måske som perler på en snor, eller vi har urealistiske høje krav til os selv. Så får mange en tendens til at overbruge kroppens stress-knap som en løsning. Og dét skaber ubehagelige symptomer som hjertebanken, problemer med hukommelse, dårlig søvn og ændringer i humør og overskud. Er du inde i denne cirkel? Oplever du, at planer, du før kunne overskue og glædede dig til, pludselig kan virke dumme og uoverskuelige? Trækker du dig måske mere og mere fra sociale relationer ? Er du blevet mere irritabel og er din lunte bliver kortere ? Sover du skidt? Oplever du af og til en knugen i brystet og åndenød ? Hvis ja, kan du med fordel overveje, om du er på vej over i den kroniske stress.

At tackle livet, fremfor at blive tacklet af livet

Vi kan, i vores liv som mennesker, opleve forandringer, der er af en sådan karakter, at vores erfaringer ikke slår til, hvilket gør, at vi ender med at løbe for stærkt eller for længe. Som psykolog er det min opgave at hjælpe dig til at blive klar over, hvad der aktuelt påvirker dig i en grad så du reagerer med stress og hvilke strategier, du trækker på, når problemer opstår i dit liv. Dette med henblik på at få klarhed over hvad du skal ændre i dit liv, for du kan komme ud af stressen. En vej ud af din stress At have en samtale med en psykolog er en chance for at lære sig måder at være i livet på – nye måder at være sammen med sig selv på – så du bliver bedre til at tackle livet, så du ikke ender med at blive tacklet. Jeg anvender tre effektive metoder til at støtte dig ud af din stress:

Kognitiv terapi, der undersøger dine måder at anskue verden på, de regler du evt. har sat op for dig selv og som udfordrer evt. negative tankemønstre du har om dig selv.

Compassion Fokuseret Terapi, der hiver dig væk fra perfektionisme og erstatter selvkritik med en mere omsorgsfuld måde at møde dig selv.

Mindfulness, der handler om at træne og styre sin opmærksomhed så man bliver bedre til at nærværende over for sig selv og i nuet.