Terapi 

I mit terapeutiske arbejde er jeg især inspireret af Kognitiv Terapi, Compassion Fokuseret Terapi  og Mindfulness.

I Kognitiv Terapi er der en særlig opmærksomhed på at undersøge tænkningen, d.v.s. den måde vi tænker og opfatter os selv og andre på. Dette fordi tænkningen påvirker den måde vi føler og handler på i vores hverdag. Ikke alle tanker er lige hjælpsomme i.f.t. at leve det liv vi gerne vil leve, tanker kan være præget af negative og måske fejlagtige opfattelser af sig selv og omgivelserne. I terapien arbejdes der med at undersøge og rydde op i tanker og antagelser, så mere positive og hjælpsomme tankemønstre kan udvikles, hvilket åbner op for nye handlemuligheder. Der tages udgangspunkt i aktuelle situationer fra din hverdag, men der ses også på hvordan tanker og følelser er formet af din livshistorie, for at du kan få en mere sammenhængende forståelse af dig selv.

I Compassion Fokuseret Terapi er der fokus på at øge egenomsorg og selv-medfølelse. Især hjælpsomt for dig der plages af perfektionisme, selvkritik og/eller skam, men alle mennesker har brug for at få venlighed og omsorg fra sig selv og andre for at trives og udvikles. Der arbejdes med  at forstå og håndtere vanskelige følelser som angst, vrede og skam og udvikle tanker og handlinger, som fremmer din selvaccept og trivsel. Bla. ved at træne en venlig, ikke-dømmende, omsorgsfuld og accepterende holdning – overfor dig selv og andre.

Mindfulness handler om at øge din evne til at opleve nærvær og indre ro. Alt for ofte er vores tanker beskæftiget med fortiden eller med bekymringer om fremtiden. Via mindfulness træner du dig  i at styre din opmærksomhed og øver dig i at være opmærksom og nærværende i nuet på en venlig og ikke-dømmende måde,  herunder få bedre kontakt til din krop. Mindfulness kan hjælpe med at håndtere stress og smerter, men er et hjælpsomt værktøj for alle der ønsker at opøve evnen nærvær i hverdagen.

Fælles i disse måder at forstå menneskers liv, udvikling og forandring på, er tanken om vi ikke kan undgå svære følelser og tanker, hvor gerne vi end vil. Men vi kan blive bedre til at iagttage og acceptere de tanker og følelser, som volder problemer. Dette så vi ikke så let lader os rive med af dem, men lærer at reagere mere bevidst og afbalanceret såvel som omsorgsfuldt overfor os selv og andre. Altså  bliver bedre til at takle livet, i stedet for at livet takler os.